Skulptur

Välkommen till min skulptursida. Här presenterar jag mig själv och min hobby, att skulptera. Mitt fokus är människor, i olika situationer och i olika material. Mina figurer ger betraktaren en möjlighet att fundera över människor olika förutsättningar och livssituation.

När jag börjar med en ny figur, finns en idé om vilket uttryck figuren skall ha, men under arbetets gång ”talar” skulpturen till mig och den blir oftast inte helt som den första tanken jag hade.

Jag har under många år arbetat som kartograf, vilket är ett kreativt arbete med design, färg och form. Det som i kartans värld saknas är det tredimensionella uttrycket, vilket jag alltid varit intresserad av. Då jag nu ägnar mer tid åt min hobby att skulptera och att odla bonsai får jag i båda dessa hobbies möjlighet att gestalta tre dimensioner.

Jag finns i Nacka utanför Stockholm, men tillbringar en hel del veckor även på mellersta Öland.

Patinerad keramik – netsuke XXL
Rakubränd keramik – förälskelse
Möbius band – patinerad