Jag har under många år arbetat som kartograf, vilket är ett kreativt arbete med design, färg och form. Det som i kartans värld saknas är det tredimensionella uttrycket, vilket jag alltid varit intresserad av. Då jag nu ägnar mer tid åt min hobby att skulptera och att odla bonsai får jag i båda dessa hobbies möjlighet att gestalta tre dimensioner.
Mina skulpturer finns att köpa på www.konst.se
När jag börjar med en skulptur kan jag ha en idé om hur och vad den skall gestalta. Under arbetets gång kan detta förändras och slutresultat blir kanske ett annat än det jag först hade på näthinnan.
Mitt främsta material är leran som ger möjlighet att lägga till och dra ifrån under arbetets gång. Att bränna mina skulpturer i raku är en intressant metod där man inte helt kan styra glasyrens resultat.
Jag är född och uppvuxen i Nacka, men bor numera i Gustavsberg. Jag tillbringar även en hel del tid på mellersta Öland.
Meith Fagerqvist
Mariaterrassen 1, 134 41 Gustavsberg
Sommaradress
Högsrums malmgata 14, 387 92 Borgholm
Kontakt
070-716 77 27
info@meith.se

© Copyright meith.se