Stengodsskulpturer

Lera är mitt första val av material. Här kan jag få till det uttryck och de detaljer som ger mina figurer det ”liv” jag eftersträvar. Skulpturer i stengods är högbrända lerföremål som bränts i 1240 grader. De är antingen brända utan glasyrer eller med underglasyrfärg och transparent glasyr. På de blå huvudena har jag även använt guld som tillförs i en extra bränning.