Efter pandemin …

Skulpturen ”Efter corona – gruppkram” är en av mina senaste stengodsskulpturer. Denna skulptur visades på Väsby konsthalls jurybedömda utställning ”Efter corona ….” på våren 2022.